Угода користувача

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи

Цей Договір є Публічною офертою ФОП Цейко Роман Олександрович

1. Визначення, які використовуються в цьому Договорі:

1.1. "Агент" – ФОП Цейко Роман Олександрович, який може діяти від власного імені, і від імені та в інтересах Організатора заходу з метою оформлення та продажу Квитків на Заходи.

1.2. "Квиток" – документ, що засвідчує право Покупця на відвідування Заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.3. "Електронний квиток" – документ, сформований на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, прізвище та ім'я Одержувача квитка/послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці/точках продажу в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.

1.4. «Відвідування Заходу» - безпосередній прохід, перегляд, прослуховування або інша дозволена організаторами Заходу участь.

1.5. "Бронь" – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.6. "Період дії броні" – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений в Системі для конкретного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.

1.7. "Замовлення" – один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікуючим елементом.

1.8. "Захід" – культурно-видовищний захід, у тому числі мультимедійний концерт або виставка, фестиваль, ярмарок, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред'явлення спеціального документа – Квитка та/або Електронного квитка.

1.9. "Організатор заходу" – особа, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу відповіно до наданих їй правових підстав.

1.10. "Оферта" – даний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ФОП Цейко Роман Олександрович, опублікований за електронною адресою https://sovaprojectofficial.com/  та/або доступний на попередню вимогу покупця в точках продажу квитків.

1.11. "Покупець" – особа, яка використовує послуги з бронювання і оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.12. "Одержувач квитка" – фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, а також та, що володіє правом провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти.

1.13. "Сервісний збір" – кошти, що додатково стягуються з Покупця при продажу Квитків за послуги бронювання та оформлення квитків, які надає Агент, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитку, 5% (п'ять відсотків), але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально установленому Агентом.

1.14. "Система" – автоматизована інформаційна система, призначена для бронювання Квитків, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) збереження ідентифікації квитка (у тому числі Електронного квитка).

1.15. "Субагент" – особа, яка може здійснювати продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом.

1.16. "Точка продажу" – каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так і Субагентів Агента.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Продавця та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків юридичною особою оплата Квитків проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.6. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки (останнє – за додаткову оплату, що стягується понад Сервісного збору) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (надалі – «Послуги»).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Організатора заходу та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені або Організатора заходу, так само як і за організацію й факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України « Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

4.1. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само у разі придбання Квитка за допомогою мережі Інтернет, по телефону або в Точці продажу, шляхом вчинення наступних дій: вибір Заходу, категорії Квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.

4.4. Після здійснення всіх дій, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка: Квитка або Електронного квитка, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або одержує Квиток самостійно в Точках продажів, або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайті https://sovaprojectofficial.com/, у Точках продажу.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження коштів до каси Точки продажу.

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється за умови порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.

5.4. За дотримання всіх умов цієї Оферти та після оплати Замовлення, останнє вважається виконаним, а у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у Квитку умовах.

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Грошові кошти, що надійшли Агенту в якості оплати Квитка/Електронного квитка, підлягають поверненню Покупцеві тільки у разі відміни/заміни/переносу Заходу та при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Організатора заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення квитків. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення коштів Покупцям від скасованого, заміненого або перенесеного заходу за Квитки, придбані у Агента, здійснюється в касах Організатора заходу, згідно з офіційним листом Організатора, Покупець не має права пред'являти претензії до Агента. Від заміненого або перенесеного Заходу, якщо Покупець не згоден на заміну/перенесення, йому повертаються кошти в день Заходу в касах Організатора заходу, згідно з офіційним листом Організатора, якщо інше не вказано в офіційному листі Організатора. Покупець не має права пред'являти претензії до Агенту.

6.2. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на Інтернет-сайті Агента і Субагента, якщо дане місце повернення вказано в офіційному листі Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. цієї Оферти.

6.3. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору Агента замовлених і оплачених Покупцем Квитка/ів.

6.5. Агент не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на Заходи, розміри Сервісного збору та вартості Додаткових послуг в інших офіційних квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету та/або іншими способами, зазначеними на сайті https://sovaprojectofficial.com/

7.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайтах Агента https://sovaprojectofficial.com/

При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами Агента.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну та повну інформацію про Покупця. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.

7.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам).

Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента та його співробітників за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення, так як особисто не переконався в його коректності.

Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг та продажу Квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.

7.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.

7.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Агенту, Організатору та іншим Покупцям.

7.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей з відвідуванням та/або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту початку Заходу звернутися до Агента за вказаними на сайті Агента засобами зв'язку (в мережі Інтернет: https://sovaprojectofficial.com/), із зазначенням та описом проблем/незручностей, які виникли.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. У разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні інших Послуг.

7.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).

7.3.4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Агента. Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, за виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.5. Встановлювати та змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.

7.3.6. Включати в вартість Замовлення та стягувати з Покупця вартість Сервісного збору та вартість Додаткових послуг.

7.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати вартості Квитка та Послуг перед тим, як зробити продаж та видачу Квитка Покупцю на руки.

7.3.8. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.

7.3.9. Додавати до вартості Замовлення Квитків додаткову плату за Додаткові послуги які включають, але не обмежуються:

- за формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками та відправку його електронною поштою Покупцеві;

- за друк Квитків у Точці продажу;

- за оформлення, обробку та документальний супровід замовлень Квитків з оплатою за рахунком-фактурою;

- та інші Послуги.

Розмір вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостійно та може бути змінено в будь-який час.

7.4. Агент зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.

7.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайтах Агента https://sovaprojectofficial.com/ та/або надає в Точках продажу.

7.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Агентом.

7.4.4. Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Агент не несе жодної відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу, а також за підготовку та проведення Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, в тому числі стороною за угодою, укладеною між Організатором заходу та Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім Квитка.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Організатором заходу та Покупцем з метою реалізації останньому Квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.

8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Організатором заходу послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як надання будь-яких гарантій.

8.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями в разі допущення помилок та неточностей в наданні ним своїх даних.

8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Агентом у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

9.2. При неможливості досягнення згоди, спори, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. СРОК ДІЇ ОФЕРТИ

10.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

10.2. Агент має право змінювати умови справжньої Оферти без додаткового інформування Покупця.

Контактна інформація:

info@sovaprojectofficial.com , +380 (95) 821 64 04.